2018-№4

          

 

 

Скачать (PDF) - 3.3 mbСОДЕРЖАНИЕ:

Леонтьев Д.А. Теория личности А.Ф. Лазурского: от  наклонностей к отношениям 3
Ибодуллаев З. Р. Зигмунд Фрейд ҳаёти ва ижоди 12
Қодиров К.Б. Функционал асимметрия қиёфасини аниқлашга янгича назар 16
Халилова Н.И. Субъектив олам мустақиллиги талаба шахси камолотини таъминловчи омил сифатида 25
Собирова Д.А. Тиббиёт ходимлари  социал интеллектини тадқиқ қилишнинг амалий – психологик асослари 29
Шоумаров Ғ.Б., Абдусаматов Х.У. Никоҳдан ташқари муносабатларни келтириб чиқарувчи омиллар 34
Мухторов Э.М. Умумий ва клиник психодиагностика шифокор профессионал маҳоратини ривожлантириш асосий жиҳати сифатида 38
Умаров Б.М. Китобхонлик маданиятини шакллантиришнинг психологик масалалари 44
Ахмедова З., Шубина Н.Р. Метафорические ассоциативные карты - уникальный инструмент в работе психолога-практика 48
Кадирова М.Р. Бўлажак ўқитувчида коммуникатив компетентлиликни шакллантиришнинг психологик-педагогик шарт-шароитлари 51
Бахронова К.Ё. Уюшмаган ёшларда хулқ-атвор бузилишларини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмлари 55
Файзиев Я.З. Использование биологическая обратная связь (бос) в спортивный психологи 59
Дўстов С.Д. Муродов С.Ш. Мусиқа дарсида хор бўлиб куйлашнинг педагогик-психологик тамойиллари 63
Далимова Н.М. Меҳрибонлик уйида тарбияланувчи ўсмирларда агрессивлик xусусиятларининг ўзига xослиги 66
Қарахонова С.А. Хавотирли-фобик синдроми бор беморларда хавотир даражалари ва уларнинг оптимал коррекцияси 69
Исақова М.Т., Юлдашева Н.Ш. Европа олимларининг дин психологиясига оид қарашлари 73
Mavlyanova M.M. Talaba yoshlar psixikasida manipulyativ xulqning o‘ziga xos xususiyatlari 77
ИЛМИЙ МУШОҲАДА
Турсунов Л.С. Шахсликка хос психологик синдромлар 81
Саипова М.Л. Макиавеллист шахснинг индивидуал-психологик хусусиятлари (адабиётлар таҳлили асосида) 84
МЕТОДИКА
Олимов Л.Я. OFDSI so‘rovnomasi (V.M.Rusalov) 87
ИЗ ЖИЗНИ ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИИ
Кадыров Батыр Рахманкулович 93
НЕКРОЛОГ
М.Г. Давлетшин ва Ўзбекистон психологларининг зиммасидаги ишлар 95
Эркин Юсупов хотирасига чизгилар... 99
Эркин Юсупов - ёруғ хотира 101
Қалбларга нур- зиё таратган устоз! 102
Устоз Барот Тўраев сиймоси қалбимизда мангу яшайди 103
Саид Равшан абадияти 104
ОАК хабарлари / Новости ВАКа 105
Архив 2018 109